Menu Zamknij

Zarządca sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny

Naszą misją jest pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstwa w spadku.

   Najważniejsze korzyści z powołania zarządcy sukcesyjnego to: 

1. ,,przedsiębiorstwo trwa nadal” – funkcjonując jako firma w spadku,

2. umowy osób zatrudnionych nie ulegają rozwiązaniu z momentem śmierci przedsiębiorcy,

3. umowy i decyzje dotyczące prowadzonej przez zmarłego przedsiębiorcę działalności
 trwają nadal, oprócz tych, które oparte są na osobistych właściwościach przedsiębiorcy,

4. istotna ochrona interesów spadkobierców,

5. udostępnienie rachunku bankowego przedsiębiorstwu w spadku.


Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)

www.sukcesyjny.pl