Menu Zamknij

Serwis

Strona jest aktualnie w przygotowaniu.

Przepraszamy za trudności.

RODO:

Zanim pojawiło się Rodo i zanim funkcjonowała ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku, stosowaliśmy własne wewnętrzne standardy ochrony danych osobowych, które stosujemy do dzisiaj, doskonaląc je i modyfikując stosownie do potrzeb wynikających z wcześniejszej ustawy z 1997 a teraz do przepisów RODO.

Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem i umieszczeniem na niniejszej stronie pełnej informacji o stosowaniu przepisów RODO w naszej kancelarii.

 Nasze zasady współpracy z klientem

  • najwyższe normy prawne i etyczne dla dobra klienta
  • minimalizacja zobowiązań podatkowych
  • minimalizacja ryzyka
  • racjonalizacja kosztów
  • „klient wie za co zapłaci”
  • „klient nie chodzi po urzędach”
  • dane klienta są chronione
  • obowiązuje nas tajemnica zawodowa

Ile kosztują usługi doradcy podatkowego?

Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustalane jest na podstawie umowy z klientem.

Przed nawiązaniem współpracy można zażądać od doradcy przedstawienia cennika usług. Brak jest jakichkolwiek uregulowań (prawa powszechnego i korporacyjnego), które zakreślałyby minimalne lub maksymalne kwoty za poszczególne czynności doradcy. Stąd doradcy sami opracowują cenniki, stosownie do rozmiaru prowadzonej działalności, zakresu usług i własnej odpowiedzialności oraz specyfiki ekonomicznej danego regionu kraju.

Generalnie wysokość honorarium określana jest w drodze negocjacji między doradcą a klientem.