Menu Zamknij

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe:

  • konsultacje w sprawach przeszłych, bieżących i analiza porównawcza różnych strategii rozwoju firmy z punktu widzenia form prawnych prowadzonej działalności gospodarczej oraz zastosowanych sposobów opodatkowania.

Usługi permanentne:

  • prowadzenie pełni spraw rejestracyjnych, księgowych, podatkowych, kadrowych, płacowych i ubezpieczeniowych dla osób fizycznych i prawnych.

Doradca podatkowy jako zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej:

  Czasem trzeba się zmierzyć ze śmiercią osoby najbliższej, która prowadziła działalność gospodarczą. Doradca podatkowy pomoże w przeprowadzeniu procedury sukcesji firmy w tej, jakże trudnej dla spadkobierców, chwili. Oznacza to, że doradca podatkowi może pełnienić funkcję zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej, która działała w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

 Zarząd sukcesyjny to nowe rozwiązanie, mające na celu ułatwienie działań przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Obejmuje on zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Zarządcą sukcesyjnym powinna być tylko jedna osoba fizyczna, która ma działać w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Usługi incydentalne:

  • uczestnictwo w czasie kontroli skarbowych, prowadzenie skarbowych postępowań odwoławczych przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi
  • prowadzenie postępowań układowych z ZUS-em
  • wyprowadzanie zaległości, korygowanie błędów w deklaracjach.

Obrót nieruchomości:

  • pomoc prawna i podatkowa, przygotowanie do transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości

kancelaria nie świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości.