GłównaDoradcaDoradztwo podatkoweSerwisKontaktPodpis elektronicznyUsługi informatyczneRODOAktualności1 % OPP

Serwis
Po pierwsze RODO:


  • zanim pojawiło się RODO była ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku

 • a zanim pojawiła się ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku?

 • to stosowaliśmy własne wewnętrzne standardy ochrony danych osobowych, które stosujemy do dzisiaj, doskonaląc je i modyfikując stosownie do potrzeb wynikających z wcześniejszej ustawy z 1997 a teraz do przepisów RODO.

 • aktualnie pracujemy nad przygotowaniem i umieszczeniem na niniejszej stronie pełnej informacji o stosowaniu przepisów RODO w naszej kancelarii.


 Nasze zasady współpracy z klientem • najwyższe normy prawne i etyczne dla dobra klienta

 • minimalizacja zobowiązań podatkowych

 • minimalizacja ryzyka

 • racjonalizacja kosztów

 • „klient wie za co zapłaci”

 • „klient nie chodzi po urzędach”

 • dane klienta są chronione

 • obowiązuje nas tajemnica zawodowa


 


 


Ile kosztują usługi doradcy podatkowego?


 


Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustalane jest na podstawie umowy z klientem.

 Przed nawiązaniem współpracy można zażądać od doradcy przedstawienia cennika usług. Brak jest jakichkolwiek uregulowań (prawa powszechnego i korporacyjnego), które zakreślałyby minimalne lub maksymalne kwoty za poszczególne czynności doradcy. Stąd doradcy sami opracowują cenniki, stosownie do rozmiaru prowadzonej działalności, zakresu usług i własnej odpowiedzialności oraz specyfiki ekonomicznej danego regionu kraju.


Generalnie wysokość honorarium określana jest w drodze negocjacji między doradcą a klientem.
© DoradcaPodatkowy.com.pl 2012